اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / وضعیت بحرانی هوای شهرستان قصرشیرین
T3104398-5043548.jpg

وضعیت بحرانی هوای شهرستان قصرشیرین

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست