اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / نصب دوربین های هوشمند سامان دهی و کنترل ترافیک
81948721-70493701.jpg

نصب دوربین های هوشمند سامان دهی و کنترل ترافیک

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

در این یادداشت آمده است: با توجه به اینکه به دلیل توسعه شهری و افزایش بی رویه خودرو و رفت و آمد در معابر عمومی، مسأله ترافیک، هر روز بیشتر دردسرآفرین شده و از سوی دیگر متأسفانه بعضی از شهروندان به اجرای مقررات رانندگی چندان اعتنایی ندارند.
مأموران راهنمایی و رانندگی با هدف ساماندهی ترافیک و کنترل رفت و آمد خودروها در مراکز پررفت و آمد شهری به اعمال قانون می پردازند، اما گسترش رانندگی و حجم ترافیکی در بعضی نقاط شهر را نمی توان با استفاده از نیروی انسانی کنترل نمود.
از سوی دیگر با توجه به وسعت شهر و محدودیت نیروهای اجرایی راهنمایی و رانندگی، بکارگیری دوربین های هوشمند در نقاط مختلف شهری که به صورت اتوماتیک رفت و آمد خودروها و تخلفات احتمالی را ثبت و ضبط می نماید، از جمله برنامه هایی است که می تواند به ساماندهی ترافیکی کمک کند.
دبیر شورای ترافیک استان کرمانشاه از تدوین طرح جامع هوشمند سازی معابر کرمانشاه تا آخر امسال خبر داد و افزود: از دو سال قبل برخی معابر به سامانه هوشمند مجهز و پنج یا ۶ دوربین در نقاط مختلف شهر نصب شده است و امسال نیز تعداد ۱۸ دستگاه دوربین جدید در نقاط پر ترافیک نصب و رفت و آمد خودروها کنترل می شود اما با توجه به وسعت شهر و ترافیک سنگین در بعضی نقاط که فاقد دوربین هوشمند هستند ، نیاز به توسعه این طرح داریم که به دلیل کمبود منابع مالی ناچاریم بخش خصوصی را به روش BOT به این طرح بکشانیم و قرار است هوشمند سازی دوربین های معابر عمومی را تا آخر سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماییم.
محسن زاهدی در ادامه سخنان خود تأکید می کند که هدف ما از هوشمند سازی دوربین های معابر عمومی، کسب درآمد نیست، بلکه سعی برآن داریم که در اصلاح رفتارهای رانندگان گامی برداشته باشیم.
حال که شورای ترافیک از دو سال پیش و در ادامه آن امسال، دست به هوشمندسازی معابر زده، لازم است با گسترش و افزایش تعداد دوربین ها در نقاط پر ترافیک و رفت و آمد شهری به توسعه این طرح بپردازد که با توجه به عملکرد سیستم دوربین های هوشمند و ثبت و ضبط فرهنگ رانندگی و احتمال تخلفاتی که از سوی بعضی از رانندگان صورت می گیرد، علاوه بر آنکه کمبود نیروی انسانی راهنمایی و رانندگی جبران خواهد گردید، تخلفات احتمالی رانندگی درحد وسیعی کاهش یافته و جلوی بسیاری از تخلفات که حتی بعضی از آنها می تواند خطرآفرین باشد، گرفته می شود.
۸۰۶۶

انتهای پیام /*

ارتباط با سردبیر: newsroom@irna.ir
منبع خبر: خبرگزاری ایرنا

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست