اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / دیدار مدیران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با امام جمعه
T3104188-5041773.jpg

دیدار مدیران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با امام جمعه

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست