اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / خسارت های تندباد در شهرستانهای سرپل ذهاب و گیلان غرب
T3038359-4835775.jpg

خسارت های تندباد در شهرستانهای سرپل ذهاب و گیلان غرب

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست