اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / حضور روحانی در جمع مردم کرمانشاه
T3454921-5813917.jpg

حضور روحانی در جمع مردم کرمانشاه

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست