اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / حدود ۴۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع منطقه شکار ممنوع 'نانه ویژه' شهرستان پاوه در آتش سوخت.(عکاس محمد هادی زامیاد)
T3104251-5042229.jpg

حدود ۴۰۰ هکتار از جنگل ها و مراتع منطقه شکار ممنوع 'نانه ویژه' شهرستان پاوه در آتش سوخت.(عکاس محمد هادی زامیاد)

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست