اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / برگزاری آیین شام غریبان در بلوار نوبهار کرمانشاه (عکاس:علیرضا مولوی)
T3332385-5425113.jpg

برگزاری آیین شام غریبان در بلوار نوبهار کرمانشاه (عکاس:علیرضا مولوی)

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست