اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / برداشت سبزیجات در شهرستان قصرشیرین
T3049283-4855887.jpg

برداشت سبزیجات در شهرستان قصرشیرین

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست