اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / بازسازی واقعه غدیر خم در بولوار طاق بستان کرمانشاه
T3513844-6024370.jpg

بازسازی واقعه غدیر خم در بولوار طاق بستان کرمانشاه

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:


نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست